Onze lopende projecten

​Aquatuur zet in op het verhogen van de zoetwaterbeschikbaarheid de toegang tot meer duurzame waterbronnen.
In 2024 zal de gasdichtheid van 10 Vlaamse pocketvergisters worden gecontroleerd via uitgebreide inspectie met een infrarood camera.
Op witloofbedrijven zijn heel wat reststromen beschikbaar die op vandaag nog niet volledig gevaloriseerd worden. Kan (pocket)vergisting een oplossing betekenen?
In de operationele groep HempFarmers gaan we samen met landbouwers aan de slag met de teelt van hennep voor textieltoepassingen.
Opvolging van bedrijven die methaanreducerende maatregelen toepassen. Ontwikkeling van rapport in veeportaal.
​Bij de aanleg van verharding, is het noodzakelijk waterbuffercapaciteit te verhogen, zodat overstroming minder voorkomt.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.