Onze lopende projecten

​Samen met VIVES wil Inagro via 'Empowering Farmers' de korteketenproducenten verder ondersteunen en hen vorming geven om verder zelf aan de slag te kunnen.
De consument hecht steeds meer belang aan BELEVING en authenticiteit. Producenten spelen hier op in door het aanbieden van hun producten via de korte keten.
In dit project willen we rond fietsroutes kleine, lokale communities maken. We brengen ondernemers en andere plekhouders op het platteland samen.
​Iedereen BOER ambieert voor IEDEREEN een activiteit op de boerderij, van BOeren, vanuit Educatie en Recreatie. In onze sterk veranderende samenleving dragen la

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.