Onze lopende projecten

Het project heeft tot doel het effect van een innovatief voederingrediënt (levende insectenlarven) voor langzaam groeiende biologische kippen te testen.
Het doel van Petsect is het creëren van nutritioneel gebalanceerde diervoeding met insecten.
Optimalisatie bemesting in de biologische groenteteelt door correcte inschatting van de N-werking van de basisbemesting en de N-vrijstelling uit bodem.
​Bij de aanleg van verharding, is het noodzakelijk waterbuffercapaciteit te verhogen, zodat overstroming minder voorkomt.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.