Projecten

De ambitie om de biologische landbouw in onze gebieden verder te ontwikkelen en aan te passen naar teeltsystemen zonder gebruik van biopesticiden (“zero fyto”),
We geven concrete handvaten voor een praktische en functionele integratie van bomen en struiken in de bedrijfsvoering van Vlaamse houders van bioherkauwers.
TRANSAE wil een veertigtal landbouwers, onderverdeeld in grensoverschrijdende thematische groepen, ondersteunen bij de omschakeling van hun systeem naar agro-ec
Het project heeft tot doel kennis rond de beslissingsondersteunende systemen in aardappelen voor aardappelziekte en alternaria uit te wisselen tussen de Vlaande
Dit project heeft tot doel een innovatieve biologische bestrijdingsstrategie te ontwikkelen door natuurlijke vijanden (sluipwespen) in te zetten die zijn aangep
Het project heeft tot doel het effect van een innovatief voederingrediënt (levende insectenlarven) voor langzaam groeiende biologische kippen te testen
Het project PATHOFLAX heeft als doel innovatieve en milieuvriendelijke strategieën te ontwikkelen voor de bestrijding van een pathogeen in het vlas, nl. Vertici

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.