Onze lopende projecten

Via verschillende technieken wordt getracht de opbouw van humus te faciliteren. Tegelijkertijd worden ook verschillende parameters gemonitord op de percelen.
Dit project beoogt kennisopbouw en -disseminatie rond het CABY-virus in komkommer. Een beheerprotocol zal volgen uit analyse van stalen en praktijksituaties.
​Bij de aanleg van verharding, is het noodzakelijk waterbuffercapaciteit te verhogen, zodat overstroming minder voorkomt.
Opvolging van bedrijven die methaanreducerende maatregelen toepassen. Ontwikkeling van rapport in veeportaal.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.