Projecten

Het hoofddoel van dit project is de implementatie van een duurzame beheersingsstrategie voor koolvlieg met focus op het optimaal gebruik van natuurlijke plaagbe
Het eerste doel van dit project is om landbouwers efficiënter te laten beregenen zodat het beschikbare water optimaal wordt ingezet zonder verspilling. Het twee
Het doel van dit landbouwtraject is tools te creëren voor de individuele en dynamische opvolging van het transitiesucces bij melkvee. Deze tools zullen het moge
Binnen dit project willen we een slimme aardappelbewaring realiseren met het product als voornaamste uitgangspunt. Hiervoor zal in eerste instantie kennis verza
We willen de melkveehouders een wetenschappelijk gefundeerde en gebruiksvriendelijke tool aanbieden om geplande strategische beslissingen, op maat van het bedri
De hoofddoelstelling van “Quinoa lokaal” (QUILO) is het uitrollen van een rendabele gangbare en biologische quinoa teelt in Vlaanderen. Dit willen wij bereiken

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.