Projecten

De ambitie om de biologische landbouw in onze gebieden verder te ontwikkelen en aan te passen naar teeltsystemen zonder gebruik van biopesticiden (“zero fyto”),
Het hoofddoel van dit project is de implementatie van een duurzame beheersingsstrategie voor koolvlieg met focus op het optimaal gebruik van natuurlijke plaagbe
Het eerste doel van dit project is om landbouwers efficiënter te laten beregenen zodat het beschikbare water optimaal wordt ingezet zonder verspilling. Het twee
Het doel van dit landbouwtraject is tools te creëren voor de individuele en dynamische opvolging van het transitiesucces bij melkvee. Deze tools zullen het moge
TRANSAE wil een veertigtal landbouwers, onderverdeeld in grensoverschrijdende thematische groepen, ondersteunen bij de omschakeling van hun systeem naar agro-ec
Het project heeft tot doel kennis rond de beslissingsondersteunende systemen in aardappelen voor aardappelziekte en alternaria uit te wisselen tussen de Vlaande

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.