Projecten

​Agroforestry wordt steeds vaker aanzien als deeloplossing voor de vele uitdagingen waar de moderne landbouw voor staat. Ondanks de groeiende interesse binnen d
​Binnen dit ontwikkelingsproject wensen we de meest complexe technologische componenten van een geautomatiseerd hydroteeltsysteem voor prei te ontwikkelen.
De consument hecht steeds meer belang aan BELEVING en authenticiteit. Producenten spelen hier op in door het aanbieden van hun producten via de korte keten.
Regionaal landschap Houtland, Stad-Land-schap ’t West-Vlaams hart, Inagro en gemeente Knokke-Heist dienen het samenwerkingsproject 'Kruisbestuivers' in
Optimale teelt van eiwithoudende gewassen voor pluimvee voeding
Het project SPRONG mikt op kleinschalige voedingsbedrijven (focus tot 10 VTE), waaronder korte keten spelers. Hun activiteiten ontwikkelden zich meestal stap pe
TRANSAE wil een veertigtal landbouwers, onderverdeeld in grensoverschrijdende thematische groepen, ondersteunen bij de omschakeling van hun systeem naar agro-ec

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.