Onze lopende projecten

De Vlaamse landbouwsector bevindt zich in een situatie waarin er enerzijds een dierlijk nutriëntenoverschot is, en anderzijds extra nutriënten worden aangevoerd
​Bij de aanleg van verharding, is het noodzakelijk waterbuffercapaciteit te verhogen, zodat overstroming minder voorkomt.
In de operationele groep HempFarmers gaan we samen met landbouwers aan de slag met de teelt van hennep voor textieltoepassingen.
Dit project beoogt de vraag van glastuinbouwers te beantwoorden inzake verwerking van plant- en oogstresten en gebruik van beschikbare ruimte onder kasten.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.