Onze lopende projecten

Hemp4Circularity zal een biogebaseerde ecologische vezel, de
lange hennepvezel, toepassen in de textielwaardeketen van NWE, van telers tot wevers.
​Bij de aanleg van verharding, is het noodzakelijk waterbuffercapaciteit te verhogen, zodat overstroming minder voorkomt.
Het doel van dit project is bij te dragen tot een nieuwe eiwitvoorziening voor diervoeders en levensmiddelen in Europa.