Onze lopende projecten

Dit project ontwikkelt een tool van akkerbouwgewassen geschikt voor de bio-economie en onderzoekt de teelt en verwerking van hennep, deder & yacon worden.
Het vlaio-la traject 'Introsect' beoogt de introductie van insectenkweek als landbouwactiviteit in de primaire sector.
​​LemnaPro is een landbouw (LA) traject met als doel waterlinzen als nieuw eiwitgewas op grotere schaal in Vlaanderen te introduceren.
​Bij de aanleg van verharding, is het noodzakelijk waterbuffercapaciteit te verhogen, zodat overstroming minder voorkomt.