Onze lopende projecten

SMARTPROTECT is een thematisch netwerk gefocust op het crossregionaal delen van SMART IPM oplossingen voor landbouwers en adviseurs.