Onze lopende projecten

​Bij de aanleg van verharding, is het noodzakelijk waterbuffercapaciteit te verhogen, zodat overstroming minder voorkomt.
Het project heeft als doel om via gebiedsgerichte samenwerking te komen tot klimaatbestendige bovenstroomse afstroomgebieden.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.