Onze lopende projecten

​Aquatuur zet in op het verhogen van de zoetwaterbeschikbaarheid de toegang tot meer duurzame waterbronnen.
Dit demonstratieproject handelt over optimale infiltratie van water in de glastuinbouw, dit in het kader van de VLIF-NPI-maatregelen.
Het project heeft tot doel om via een geïntegreerde benadering het stroomgebied van de IJzer en de Leie bestendiger te maken t.o.v. overstromingen.
​Bij de aanleg van verharding, is het noodzakelijk waterbuffercapaciteit te verhogen, zodat overstroming minder voorkomt.
TRANSAE wil een veertigtal landbouwers, onderverdeeld in grensoverschrijdende thematische groepen, ondersteunen bij de omschakeling van hun systeem naar agro-ec