Projecten

NEFERTITI zet 10 interactieve thematische netwerken op en brengt 45 regionale clusters van demobedrijven samen in 17 landen.
Optimalisatie bemesting in de biologische groenteteelt door correcte inschatting van de N-werking van de basisbemesting en de N-vrijstelling uit bodem organisch
Nutriman is een N en P gericht thematisch netwerk dat praktijkklare kennis bundelt over terugwinnen van nutriënten, bijhorende praktijken en technologieën. Hier
Het project doelt om nutriënten (N, P, K) uit reststromen te verhogen om hoogwaardigere herwonnen meststoffen te produceren voor gebruik op het land.
Het voornaamste doel van SoilDiverAgro is nieuwe teelttechnieken en teeltsystemen die de genetische en functionele diversiteit van de bodem promoten, ingang doe
SOILGUARD envisages a future where the conservation of soil biodiversity and the environmental, economic and social wellbeing of EU biogeographical regions is g

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.