Projecten

Optimalisatie bemesting in de biologische groenteteelt door correcte inschatting van de N-werking van de basisbemesting en de N-vrijstelling uit bodem organisch
Het project doelt om nutriënten (N, P, K) uit reststromen te verhogen om hoogwaardigere herwonnen meststoffen te produceren voor gebruik op het land.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.