Projecten

​Landbouwerskampen jaarlijks met water noodbij droogte. Daarom gaat men op zoek naar alternatieven voor dit kostbare water, zoals biologisch
Optimalisatie bemesting in de biologische groenteteelt door correcte inschatting van de N-werking van de basisbemesting en de N-vrijstelling uit bodem organisch
Het project doelt om nutriënten (N, P, K) uit reststromen te verhogen om hoogwaardigere herwonnen meststoffen te produceren voor gebruik op het land.
De Vlaamse landbouwsector bevindt zich in de paradoxale situatie waarin er enerzijds een dierlijk nutriëntenoverschot is, en anderzijds extra nutriënten worden
​ValoReSect heeft als doel om in Vlaanderen een verwerkingshub voor de valorisatie van restsubstraat van insecten op te zetten. Door de sector via casestudies/d

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.