Projecten

Het project heeft tot doel om via een geïntegreerde benadering het stroomgebied van de IJzer en de Leie bestendiger te maken t.o.v. overstromingen.
NITROMAN zet in op de verwerking van de vloeibare fractie van vergiste of onvergiste varkens- en rundermest via nutriëntenrecuperatie.
Optimalisatie bemesting in de biologische groenteteelt door correcte inschatting van de N-werking van de basisbemesting en de N-vrijstelling uit bodem.
TRANSAE wil een veertigtal landbouwers, onderverdeeld in grensoverschrijdende thematische groepen, ondersteunen bij de omschakeling van hun systeem naar agro-ec

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.