Projecten

De aardappelteelt is de slechtst scorende akkerbouwteelt wat betreft het nitraatresidu dat op het einde van het groeiseizoen in de bodem achterblijft.
Groenbemesters zijn vandaag standaard in de goede agrarische praktijk. Ze zijn onderdeel van een cyclische beweging over de seizoenen heen en leveren verschille
De agro-ecologie beoogt de ontwikkeling van teeltsystemen die efficiënt omgaan met gewasbeschermingsmiddelen en verzoent de economische, maar ook de ecologische
Dit project streeft naar het toepassen van het 4J-principe: bemesten met de juiste dosis, op het juiste tijdstip, met het juiste type mest en de juiste beme

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.