Projecten

Traditioneel wordt schaalvergroting of performatieverhoging van machines als antwoord gebruikt op de toenemende druk op land- en tuinbouwbedrijven naar verbeter
Een efficiënte mechanische onkruidbeheersing is één van de belangrijkste schakels voor een efficiënte biologische bedrijfsvoering. Met dit project willen we de
Dit project wil de ervaringen met de teelt en het vervoederen van veldbonen doortrekken van biologische bedrijven naar de gangbare rund(melk)veehouderij.
De agro-ecologie beoogt de ontwikkeling van teeltsystemen die efficiënt omgaan met gewasbeschermingsmiddelen en verzoent de economische, maar ook de ecologische
Innovatieve duurzame productiesystemen, zoals agroforestry komen steeds meer in beeld als deeloplossing voor de verschillende uitdagingen die de

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.