Onze lopende projecten

Het doel van dit project is de implementatie van een duurzame beheersingsstrategie voor koolvlieg met focus op het optimaal gebruik van natuurlijke beheersing.
​Bij de aanleg van verharding, is het noodzakelijk waterbuffercapaciteit te verhogen, zodat overstroming minder voorkomt.
Optimalisatie bemesting in de biologische groenteteelt door correcte inschatting van de N-werking van de basisbemesting en de N-vrijstelling uit bodem.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.