Projecten

Het project doelt om nutriënten (N, P, K) uit reststromen te verhogen om hoogwaardigere herwonnen meststoffen te produceren voor gebruik op het land.
Emissies van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater veroorzaken vervuiling van het milieu en waterkwaliteit. Door in te zetten op het vermijden van puntv

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.