Onze lopende projecten

De hoofddoelstelling van “Quinoa lokaal” (QUILO) is het uitrollen van een rendabele gangbare en biologische quinoa teelt in Vlaanderen.
Optimalisatie bemesting in de biologische groenteteelt door correcte inschatting van de N-werking van de basisbemesting en de N-vrijstelling uit bodem.
​Bij de aanleg van verharding, is het noodzakelijk waterbuffercapaciteit te verhogen, zodat overstroming minder voorkomt.