Onze lopende projecten

Enerpedia 4.0 heeft de bedoeling om logisch verder te bouwen op de verwezenlijkingen binnen Enerpedia 3.0 (en zijn voorgangers).
Het belangrijkste doel van dit project is om de impact van Cryptosporidium op de gezondheid en economische resultaten te verminderen.
Emissies van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater veroorzaken vervuiling van het milieu en waterkwaliteit.