Onze lopende projecten

We geven concrete handvaten voor een praktische en functionele integratie van bomen en struiken in de bedrijfsvoering van Vlaamse houders van bioherkauwers.
Het doel van Petsect is het creëren van nutritioneel gebalanceerde diervoeding met insecten.
Dit project beoogt de vraag van glastuinbouwers te beantwoorden inzake verwerking van plant- en oogstresten en gebruik van beschikbare ruimte onder kasten.