Onze lopende projecten

Via dit project willen we de levenskwaliteit van melkveehouders verhogen en mentale rust creëren door in te zetten op tewerkstelling, efficiëntie en ergonomie.
Enerpedia 4.0 heeft de bedoeling om logisch verder te bouwen op de verwezenlijkingen binnen Enerpedia 3.0 (en zijn voorgangers).
​Bij de aanleg van verharding, is het noodzakelijk waterbuffercapaciteit te verhogen, zodat overstroming minder voorkomt.