Onze lopende projecten

De NSR heeft sterke onderling verbonden voedselproductieketens. Vanuit deze ketens is er nauwelijks een langetermijnvisie op duurzaam bodembeheer.
Het project heeft als doel het management van varkenshouderijen in de Westhoek te ondersteunen en op te krikken via individuele begeleiding.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.