Projecten

De NSR heeft sterke onderling verbonden voedselproductieketens. Vanuit deze ketens is er nauwelijks een langetermijnvisie op duurzaam bodembeheer.
NITROMAN zet in op de verwerking van de vloeibare fractie van vergiste of onvergiste varkens- en rundermest via nutriëntenrecuperatie.
Om het rendement van de​ pootgoedteelt te verhogen willen we binnen dit project de mogelijkheden nagaan om ethyleen toe​ te passen tijdens de bewaring.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.