Onze lopende projecten

​Bij de aanleg van verharding, is het noodzakelijk waterbuffercapaciteit te verhogen, zodat overstroming minder voorkomt.
Het project heeft als doel om via gebiedsgerichte samenwerking te komen tot klimaatbestendige bovenstroomse afstroomgebieden.