Onze lopende projecten

​Bij de aanleg van verharding, is het noodzakelijk waterbuffercapaciteit te verhogen, zodat overstroming minder voorkomt.
​De algemene strategische doelstelling is de doorbraak van PGD-systemen in Vlaanderen die zowel maatschappelijk als landbouwkundig rendabel zijn.