Onze lopende projecten

​Samen met KULeuven, VUB en Universiteit Gent, gaat Inagro binnen het SBO-project Biogas-MAMBO biogas opzuiveren tot een voldoende kwaliteit.
Enerpedia 4.0 heeft de bedoeling om logisch verder te bouwen op de verwezenlijkingen binnen Enerpedia 3.0 (en zijn voorgangers).
​Bij de aanleg van verharding, is het noodzakelijk waterbuffercapaciteit te verhogen, zodat overstroming minder voorkomt.
SOILGUARD envisages a future where the conservation of soil biodiversity and the environmental, economic and social wellbeing is guaranteed.
Emissies van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater veroorzaken vervuiling van het milieu en waterkwaliteit.