Onze lopende projecten

Innovatieve duurzame productiesystemen, zoals agroforestry komen steeds meer in beeld als deeloplossing voor de verschillende uitdagingen in de moderne landbouw
De NSR heeft sterke onderling verbonden voedselproductieketens. Vanuit deze ketens is er nauwelijks een langetermijnvisie op duurzaam bodembeheer.
Voor het bereiken van de doelgroep in tijden van Covid-19 wordt in hoofdzaak ingezet op veldbezoeken in open lucht.