Onze lopende projecten

Hemp4Circularity zal een biogebaseerde ecologische vezel, de
lange hennepvezel, toepassen in de textielwaardeketen van NWE, van telers tot wevers.
Het project heeft tot doel om via een geïntegreerde benadering het stroomgebied van de IJzer en de Leie bestendiger te maken t.o.v. overstromingen.
​Bij de aanleg van verharding, is het noodzakelijk waterbuffercapaciteit te verhogen, zodat overstroming minder voorkomt.