Projecten

We geven concrete handvaten voor een praktische en functionele integratie van bomen en struiken in de bedrijfsvoering van Vlaamse houders van bioherkauwers.
TRANSAE wil een veertigtal landbouwers, onderverdeeld in grensoverschrijdende thematische groepen, ondersteunen bij de omschakeling van hun systeem naar agro-ec
​Met ​REFOREST willen we de prestaties en de toepassing van agroforestry-systemen verbeteren. We weten dat de
integratie van bomen op landbouwbedrijven bij
We ondersteunen akker- en weidevogelmaatregelen gericht op patrijs, geelgors en kievit (die als paraplusoorten fungeren voor andere akker- en weidevogels).
Optimale teelt van eiwithoudende gewassen voor pluimvee voeding
​Binnen gezondheidsrichtlijnen wordt dagelijkse consumptie van noten aangeraden, echter is het notenareaal op dit moment veel te klein om dit lokaal te verwezen
Het project wenst de productie en gebruik van biomassa afkomstig van marginale sites (Smarg) te valoriseren door overdracht van kennis en technologie tussen ver

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.