Onze lopende projecten

In de operationele groep HempFarmers gaan we samen met landbouwers aan de slag met de teelt van hennep voor textieltoepassingen.
De Vlaamse landbouwsector bevindt zich in een situatie waarin er enerzijds een dierlijk nutriëntenoverschot is, en anderzijds extra nutriënten worden aangevoerd