Onze lopende projecten

​Aquatuur zet in op het verhogen van de zoetwaterbeschikbaarheid de toegang tot meer duurzame waterbronnen.
​Bij de aanleg van verharding, is het noodzakelijk waterbuffercapaciteit te verhogen, zodat overstroming minder voorkomt.