Onze lopende projecten

ValuSect heeft als doel het gebruik van insecten in humane voeding te stimuleren.
Het doel van dit project is bij te dragen tot een nieuwe eiwitvoorziening voor diervoeders en levensmiddelen in Europa.
SOILGUARD envisages a future where the conservation of soil biodiversity and the environmental, economic and social wellbeing is guaranteed.
Het voornaamste doel van SoilDiverAgro is nieuwe teelttechnieken en teeltsystemen die de genetische en functionele diversiteit van de bodem promoten.
SMARTPROTECT is een thematisch netwerk gefocust op het crossregionaal delen van SMART IPM oplossingen voor landbouwers en adviseurs.
Het doel van het project is de duurzaamheid van de Europese melkveehouderij te verbeteren door de weerbaarheid van landbouwbedrijven te verhogen.