Onze lopende projecten

Doelstelling is communicatie over de relatie van landbouw en waterlopen verbeteren, zowel intern tussen provinciale diensten als extern met de belangrijkste doe
We ondersteunen akker- en weidevogelmaatregelen gericht op patrijs, geelgors en kievit (die als paraplusoorten fungeren voor andere akker- en weidevogels).
ValuSect heeft als doel het gebruik van insecten in humane voeding te stimuleren.
​ValoReSect heeft als doel om in Vlaanderen een verwerkingshub voor de valorisatie van restsubstraat van insecten op te zetten.
Het doel van dit project is bij te dragen tot een nieuwe eiwitvoorziening voor diervoeders en levensmiddelen in Europa.
Het project SPRONG mikt op kleinschalige voedingsbedrijven (focus tot 10 VTE), waaronder korte keten spelers.
SOILGUARD envisages a future where the conservation of soil biodiversity and the environmental, economic and social wellbeing is guaranteed.