Onze lopende projecten

Het project heeft als doel het management van varkenshouderijen in de Westhoek te ondersteunen en op te krikken via individuele begeleiding.
Het doel van Petsect is het creëren van nutritioneel gebalanceerde diervoeding met insecten.