Onze lopende projecten

Het project heeft als doel om via gebiedsgerichte samenwerking te komen tot klimaatbestendige bovenstroomse afstroomgebieden.
Het doel van dit project is bij te dragen tot een nieuwe eiwitvoorziening voor diervoeders en levensmiddelen in Europa.
SOILGUARD envisages a future where the conservation of soil biodiversity and the environmental, economic and social wellbeing is guaranteed.
Het voornaamste doel van SoilDiverAgro is nieuwe teelttechnieken en teeltsystemen die de genetische en functionele diversiteit van de bodem promoten.
SMARTPROTECT is een thematisch netwerk gefocust op het crossregionaal delen van SMART IPM oplossingen voor landbouwers en adviseurs.
Het doel van het project is de duurzaamheid van de Europese melkveehouderij te verbeteren door de weerbaarheid van landbouwbedrijven te verhogen.
Het doel van Petsect is het creëren van nutritioneel gebalanceerde diervoeding met insecten.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.