Onze lopende projecten

SOILGUARD envisages a future where the conservation of soil biodiversity and the environmental, economic and social wellbeing is guaranteed.
Het voornaamste doel van SoilDiverAgro is nieuwe teelttechnieken en teeltsystemen die de genetische en functionele diversiteit van de bodem promoten.
Het doel van het project is de duurzaamheid van de Europese melkveehouderij te verbeteren door de weerbaarheid van landbouwbedrijven te verhogen.
Het doel van Petsect is het creëren van nutritioneel gebalanceerde diervoeding met insecten.
CAMBIUM streeft naar een bloeiende toepassing van agroforestry in Vlaanderen en Nederland, onder meer via het professionaliseren van advies en kennisdeling.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.