Projecten

The overall aim of the CichOpt project is to develop innovative biorefinery processing schemes to turn different underutilized Cichorium biomass streams (multi
​Bij de aanleg van verharding, is het noodzakelijk waterbuffercapaciteit te verhogen, zodat overstroming minder voorkomt. Echter heeft een bufferbekken slechts
Optimalisatie bemesting in de biologische groenteteelt door correcte inschatting van de N-werking van de basisbemesting en de N-vrijstelling uit bodem organisch
Het project doelt om nutriënten (N, P, K) uit reststromen te verhogen om hoogwaardigere herwonnen meststoffen te produceren voor gebruik op het land.
ValuSect heeft als doel het gebruik van insecten in humane voeding te stimuleren.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.