Onze lopende projecten

Enerpedia 4.0 heeft de bedoeling om logisch verder te bouwen op de verwezenlijkingen binnen Enerpedia 3.0 (en zijn voorgangers).
Het project heeft tot doel om via een geïntegreerde benadering het stroomgebied van de IJzer en de Leie bestendiger te maken t.o.v. overstromingen.