Onze lopende projecten

TRANSAE wil een veertigtal landbouwers, onderverdeeld in grensoverschrijdende thematische groepen, ondersteunen bij de omschakeling van hun systeem naar agro-ec
Het project heeft als doel het management van varkenshouderijen in de Westhoek te ondersteunen en op te krikken via individuele begeleiding.