Projecten

TRANSAE wil een veertigtal landbouwers, onderverdeeld in grensoverschrijdende thematische groepen, ondersteunen bij de omschakeling van hun systeem naar agro-ec
Het project heeft als doel het management van varkenshouderijen in de Westhoek te ondersteunen en op te krikken via individuele begeleiding.
Om het rendement van de​ pootgoedteelt te verhogen willen we binnen dit project de mogelijkheden nagaan om ethyleen toe​ te passen tijdens de bewaring.
NITROMAN zet in op de verwerking van de vloeibare fractie van vergiste of onvergiste varkens- en rundermest via nutriëntenrecuperatie.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.