Onze lopende projecten

Via verschillende technieken wordt getracht de opbouw van humus te faciliteren. Tegelijkertijd worden ook verschillende parameters gemonitord op de percelen.
Inagro behoort tot het consortium om haar kennis en tools rond het outdoor education project 'School@Platteland' te delen.
Greenhouse versnelt de overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie in de glastuinbouwsector.
​Met ​REFOREST willen we de prestaties en de toepassing van agroforestry-systemen verbeteren.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.