Projecten

Het hoofddoel van dit project is de implementatie van een duurzame beheersingsstrategie voor koolvlieg met focus op het optimaal gebruik van natuurlijke plaagbe
Het eerste doel van dit project is om landbouwers efficiënter te laten beregenen zodat het beschikbare water optimaal wordt ingezet zonder verspilling. Het twee
Het doel van dit landbouwtraject is tools te creëren voor de individuele en dynamische opvolging van het transitiesucces bij melkvee. Deze tools zullen het moge
De verwachte groei van de wereldbevolking tot 9,1 miljard mensen in 2050 en de aanzienlijke verandering van de mondiale voedingspatronen vereisen een toename va
SOILGUARD envisages a future where the conservation of soil biodiversity and the environmental, economic and social wellbeing of EU biogeographical regions is g
Het voornaamste doel van SoilDiverAgro is nieuwe teelttechnieken en teeltsystemen die de genetische en functionele diversiteit van de bodem promoten, ingang doe

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.