Onze lopende projecten

We willen melkveehouders een tool aanbieden om geplande strategische beslissingen beter te onderbouwen en te faciliteren.
Het doel van Petsect is het creëren van nutritioneel gebalanceerde diervoeding met insecten.
Inzichten verwerven rond de kwaliteit en het circulair gebruik van alternatieve interne en externe waterbronnen op een glastuinbouwbedrijf.
Optimale teelt van eiwithoudende gewassen voor pluimvee voeding

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.