Onze lopende projecten

Dit project beoogt kennisopbouw en -disseminatie rond het CABY-virus in komkommer. Een beheerprotocol zal volgen uit analyse van stalen en praktijksituaties.
SMARTPROTECT is een thematisch netwerk gefocust op het crossregionaal delen van SMART IPM oplossingen voor landbouwers en adviseurs.
De hoofddoelstelling van deze operationele groep is onderzoeken hoe de bestaande W&W-systemen in de groenteteelt geoptimaliseerd kunnen worden. Op basis van

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.