Projecten

​Dit project heeft tot doel een op maat gemaakte oplossing voor de champignonsector te ontwikkelen waarbij een veenvrije dekaarde zal dienen als drager voor ges
De agro-ecologie beoogt de ontwikkeling van teeltsystemen die efficiënt omgaan met gewasbeschermingsmiddelen en verzoent de economische, maar ook de ecologische
​De landbouw is vaak nog erg afhankelijk van pesticiden. Het gebruik van pesticiden moet nochtans worden gereduceerd omwille van hun impact op de omgeving, dier
Het project PATHOFLAX heeft als doel innovatieve en milieuvriendelijke strategieën te ontwikkelen voor de bestrijding van een pathogeen in het vlas, nl. Vertici
Dit project heeft tot doel een innovatieve biologische bestrijdingsstrategie te ontwikkelen door natuurlijke vijanden (sluipwespen) in te zetten die zijn aangep
SMARTPROTECT is een thematisch netwerk gefocust op het crossregionaal delen van SMART IPM oplossingen voor landbouwers en adviseurs. Het project heeft als doel
Het project heeft tot doel kennis rond de beslissingsondersteunende systemen in aardappelen voor aardappelziekte en alternaria uit te wisselen tussen de Vlaande
TRANSAE wil een veertigtal landbouwers, onderverdeeld in grensoverschrijdende thematische groepen, ondersteunen bij de omschakeling van hun systeem naar agro-ec
De ambitie om de biologische landbouw in onze gebieden verder te ontwikkelen en aan te passen naar teeltsystemen zonder gebruik van biopesticiden (“zero fyto”),

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.