Projecten

Doelstelling is communicatie over de relatie van landbouw en waterlopen verbeteren, zowel intern tussen provinciale diensten als extern met de belangrijkste doe
SMARTPROTECT is een thematisch netwerk gefocust op het crossregionaal delen van SMART IPM oplossingen voor landbouwers en adviseurs. Het project heeft als doel
Binnen dit project willen we een slimme aardappelbewaring realiseren met het product als voornaamste uitgangspunt. Hiervoor zal in eerste instantie kennis verza
De hoofddoelstelling van “Quinoa lokaal” (QUILO) is het uitrollen van een rendabele gangbare en biologische quinoa teelt in Vlaanderen. Dit willen wij bereiken
Regionaal landschap Houtland, Stad-Land-schap ’t West-Vlaams hart, Inagro en gemeente Knokke-Heist dienen het samenwerkingsproject 'Kruisbestuivers' in

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.